Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  HAZIRLOP SENDİKAYA CEVAPLARIMIZ

 Yeni yetme ve tepeden inme “Hazırlop Sendika” yine vecizeler yumurtlayarak ve bilgiçlik yaparak kimden öğrenmişler ise yeşeren yayın organlarında bizden “Mahut Sendika” diye bahsetmektedir. Anlamını bilmediklerini düşünerek mahut kelimesinin; bilinen, adı geçen, eskimiş anlamına geldiğini hatırlatırız.

Yazılarında yine bizi “yetkisiz ve ilgisiz” sendika olarak tanımlamaktadırlar. Yazılarının tümüne cevap vermemiz halinde onları onurlandırmış olacağımızdan cevap olarak yalnızca; Orman ve Su İşleri Bakanlığına yaptığımız çağrı yazımızı ve diğer yazılarımızın detaylarını www.ormanis.org.tr adresinden okumalarını tavsiye ederiz.

Orman ve Su İşleri Bakanına çağrı yazımızda; 5 ay 29 gün çalışan işçilere kadro verilmesi, sözleşmeden yararlanma, teşvik primi, yıllık ücretli izin, koruyucu giyim eşyası ve malzemeleri, yevmiye tespitleri,

Diğer yazılarımızda; belediyeden gelen işçilerin durumu, işçi kadroları ve kıdem terfiinde uygulanan çifte standart konusunda çeşitli açıklama ve taleplerimiz olmuştur.

Hazırlop Sendika tarafından bugüne kadar işçi lehine bir şey yapmadığımız dile getirilmektedir. Bu nedenle yaptıklarımızın bir bölümünü onlara hatırlatmakta yarar görmekteyiz.

Örnek olarak;

- İş Kanununa tabi olmayan Orman İşçilerinin İş Kanunu hükümlerinden yararlandırılmaları,

- Sanayi kesimine göre daha düşük asgari ücret alan Orman İşçilerinin Sanayi İşçilerinin asgari ücretleri seviyesine getirilmeleri,

- Orman İşçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarından yararlandırılmaları,

- Geçici İşçilere 2001 ve 2007 yılında kadro verilmesi, ( 2007 yılında kadro alınırken hazırlop sendika 2009 yılında ilk yetkisini almıştı )

- İlave tediye yanında yılda iki ikramiye daha verilmesi,

- Yangın İşçilerine Mahkeme Kararı ile günde 3 saat fazla mesai ücreti verilmesi,

- Kanun da fazla mesai ücreti %50 olmasına rağmen, Sendikamız fazla mesai ücretini %75 olarak almıştır. Ayrıca çalıştırılmaları halinde 270 saatin üzerindeki fazla mesai ücretleri de mahkeme kararları ile alınmıştır.

- Geçici Mevsimlik İşçilerin İş Kanununda olmadığı halde Toplu İş Sözleşmesi ile yıllık izin hakkından yararlandırılmaları,

- İşçilere Kalifiye işçi zammı ve teşvik primi verilmesi,

- Tüm İşçilere çeşitli sosyal yardımların yanında, yemek yardımı ve giyim yardımından yararlandırılmaları,

İle bu ve bunlara benzer daha birçok hak Türkiye Orman İşçileri Sendikası tarafından Mevsimlik ve Sürekli İşçi kardeşlerimize sağlanmış olup, diğer kamu işçileri ile aynı seviyelerde ücret almaları sağlanmıştır. Ayrıca, en son yetkili olduğumuz 31.12.2004 yılında Orman işçisinin ( fazla mesai, harcırah vs. hariç ) ücretleri Müdürler seviyesine çıkartılmıştır. Şu anda ise işçi ücretleri en düşük memur maaşının altına düşürülmüştür.

Orman işçisi olmayanlar bunların ne demek olduğunu da doğal olarak bilemezler. Çünkü bu haklar alınır iken hazırlop sendikanın genel başkanı başka bir iş kolunda ve başka bir sendikada yöneticilik yapmakta idi.

Buna karşılık hazırlop Sendikanın bugüne kadar işçilere ne gibi haklar sağladığının Orman İşçileri tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki fazla zamanları kalmadı nasıl ki tepeden inme geldilerse alttan gelecek darbeyle uçup gideceklerdir.

Pek yakında görüşmek üzere.


Geri Dön Okunma :1385
 
  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…