Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  VARDİYA ÇALIŞMA VE İŞ SÖZLEŞMESİ...

 VARDİYA ÇALIŞMA VE SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 

1 - Vardiya çalışma;

           Toplu İş Sözleşmelerinde; İşin icabına göre, işe başlama, bitirme ve dinlenme saatleri sendikanın görüşü alınmak kaydıyla işverence tespit edilir. İşyerinde ikili veya üçlü vardiya halinde çalışma olduğu takdirde bir vardiyadaki işçi 15 gün geçmeden başka bir vardiyada çalıştırılmaz. Yalnız, 15 gün müddetle ve mütemadiyen gece ekibinde çalışan işçi müteakip ay gündüz çalışan ekiple değiştirilir.

             Gece süresi, en geç saat 20.00’de başlayarak en erken sabah 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren gün dönemidir.

 Servis aracı;

Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren diğer işyerlerinde, işveren varsa servis araçlarından işçilerin işe geliş ve gidişlerinde imkanlar ölçüsünde yararlanmalarını kabul eder.

        Asıl işyerinden veya asıl işyerine gelmeden işveren tarafından araziye gönderilen işçilere servisten yararlanamaması halinde imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediye rayici üzerinden yol gideri verilir. Belediye Otobüs İşletmesinin olmadığı yerlerde ise en yakın Belediyeden alınacak rayiç bedel üzerinden yol gideri ödenir.

  

2 - Belirli Süreli İş Sözleşmesi;

            Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Toplu İş Sözleşmesinin hükmü başlıklı 36. maddenin 2. fıkrası; “Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.”

  

Şimdi soruyoruz,

 

-         Vardiya çalışması yaptırılır iken sendikanın görüşü alındımı? alınmış mıdır?

-         Toplu İş Sözleşmelerinde “bir vardiyadaki işçi 15 gün geçmeden başka bir vardiyada çalıştırılamaz” hükmü olmasına rağmen neden bu hüküm yok sayılarak çizelgeler hazırlanmıştır.

-         Vardiya çalışmasında çalıştırılan işçiler servislerden yararlandırılmakta mı? Veya yol gideri ödenmekte mi?

-         Süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.” hükmüne rağmen işçilere “Süreli İş Sözleşmesi” imzalattırılmış ve bu sözleşmeye Denkleştirme Uygulaması ile Telefi çalışma gibi maddeler eklenmiştir.

-         Bu uygulamalar yapılır iken Öz Orman İş Sendikası nerededir?

 

 Türk Medeni Kanunun 2. Maddesinde;

Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

“Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”

 

 


Geri Dön Okunma :3746
 
  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…