Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  YEVMİYELERDEKİ HATALI UYGULAMALAR

 

Öz Orman İş Sendikası ( Sarı Sendika ) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri adına TÜHİS arasında akdedilen; 01.01.2011-31.12.2012 yürürlük süreli 3. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 5. Maddesi ve 01.01.2013-31.12.2014 yürürlük süreli 4. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 6. Maddesine istinaden Orman Genel Müdürlüğü yevmiyelerle ilgili yaklaşık üç yıldan beri çalışma yapmış ve 15.Ekim.2014 tarihi itibariyle işçilere tebliğ edilen yevmiye döküm tablolarında;

1 – Orman Genel Müdürlüğünün 26.06.1990 tarih ve 1771 sayılı yazısında; “7.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Ek-1/b nolu cetvelde yazılı bulunan pozisyon ve unvanlar daimi ve mevsimlik işçi ayırımı yapılmaksızın tüm işçiler için geçerli bulunmakta olup, bu ücretler mevsimlik işçilere fiilen yaptığı işe göre, daimi işçilere ise üzerinde bulunan kadro unvanına göre belirlenecektir.” denilmektedir. İndirmek için 1.Sayfa   2.Sayfa

Yevmiye döküm tablosunda ise mevsimlik işçilerin ücretleri fiilen yaptığı işe göre belirlenmemiş, vasıfsız işçi olarak değerlendirilerek hatalı uygulama yapılmıştır.

2 – 7. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 40. Maddesi gereği 31.12.1991 tarihindeki ücretlerine endeks %45 ‘i aştığı takdirde aşan kısmın ( %71,10 - %45 = %26,10 ) ücretlere uygulanacağına dair hüküm vardır. Ayrıca, %26,10 zammın uygulanacağına dair yüzlerce dava açılmış ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 9. Hukuk Dairesi ve 22. Hukuk Dairesi tarafından onanmıştır. ( Yargı kararları “KİMİN YANINDASIN EYYYY ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI!” yazımızın ekinde )

Kaldı ki Orman Genel Müdürlüğünün 01.01.1990 - 31.12.1991 yürürlük süreli 7. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması ile ilgili yayınlamış bulunduğu 29.03.1990 tarih ve 851 sayılı genelgenin 40 ıncı maddesinde “ Madde de yer alan ve 1990 yılı için %60, 1991 yılı için ise %45 olarak belirlenen endeks sayısı ise ayrıca işyerlerimize bildirilecektir.” denilmek sureti ile ortaya çıkacak 1991 yılına ait endeks sayısının %45 in üzerinde çıkması halinde bu sayının ücretlere yansıtılacağı ifade edilmiştir. İndirmek için 1Sayfa  2.Sayfa

Yevmiye döküm tablosunda ise 31.12.1991 tarihinde uygulanması gereken %26,10 zam uygulanmayarak hatalı uygulama yapılmıştır.

3 – Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün üyesi bulunduğu TÜHİS ile Türkiye Orman İşçileri Sendikası arasında 12.11.1993 tarih ve 1 sayılı protokolde; “Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce işe girip, taraf işçi sendikasına üye olan mevsimlik işçilerden, bu maddenin A,B,C ve D fıkralarında belirlenen 6 aylık dönemlerden birinde veya birkaçında iş veya mevsim şartları nedeniyle hizmet akdi askıda bulunan işçilere bundan sonra işe başladıkları dönemde verilecek çıplak yevmiyeler son çıplak yevmiyesi üzerine hizmet akdinin askıda bulunduğu 6 aylık dönemde veya dönemlerde uygulanan ücret zamları da dikkate alınarak belirlenir.“ denilmektedir. İndirmek için 1.Sayfa  2.Sayfa

Yevmiye döküm tablosunda ise iş akdi askıda olan işçilerin yevmiyesi askıdan sonra ilk işe girmiş gibi değerlendirilerek hatalı uygulama yapılmıştır.

4  –  Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde; “İşyerlerinde bir alt grupta çalışmakta iken, bir üst grubun herhangi bir pozisyonundan geçtiği grup ve pozisyonunun taban yevmiyelerinin arasındaki fark almakta olduğu ücretine ilave edilir. Aynı grup içinde pozisyon değiştirmesi halinde sözleşmedeki kıdem terfi zammından bir kıdem verilir.” denilmektedir.

Yevmiye döküm tablosunda ise bu uygulama daimi işçiler için tam uygulanmadığı gibi özellikle mevsimlik işçilere hiç uygulanmayarak hatalı uygulama yapılmıştır.

İzah edilen hatalı uygulamalardan dolayı işçinin ücretleri düşmektedir. İşçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal yollara başvurması halinde Orman Genel Müdürlüğü hem mahkemelerle uğraşmak durumunda kalacak ve hem de mahkeme masraflarından dolayı büyük zarara uğrayacaktır.

Bu uygulamaların takipçisi olacağımızı bildirir, saygılar sunarız.


Geri Dön Okunma :5776
 
Eklenme Tarihi : 19.11.2014

  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…