Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

HAKKIMIZDA Tarihçe
 
  Tarihçe
Tarihçe

Tarihçe

 

 
 Türkiye Orman İşçileri Sendikası Zonguldak Beycuma'da, 1 no."lu işkolu olan, Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık İşkolunda faaliyet göstermek üzere 13 Mart 1975 yılında Hüseyin Çakmaklı ve 12 arkadaşı tarafından kuruldu. 

Orman-İş' in örgütlendiği işkolu, 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 60. maddesine uygun olarak çıkarılan işkolları tüzüğünün 1 numaralı işkoludur. Tüzükte bu işkollarına giren işler şöyle belirlenmiştir:
"Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tomrukçuluk, her türlü teraslama işleri ve tarım ve bahçıvanlık okulları hizmetleri, avcılık ve av hayvanlarının üretilmesi, balıkçılık, süngercilik ve benzeri su ürünlerinin çıkarılması işleri."

Beycuma'da kurulan bir sendikanın Türkiye çapında örgütlenme çalışmasına girmesi ve işkolunda kurulu otuza yakın sendikayla mücadele edebilmesi büyük fedakarlıklar sonucunda oldu. Yapılan fedakarlıkların sonucunda, 1977 yılına gelindiğinde sendika üye sayısı 10 650'ye ulaşmıştı.

Sendikanın ilk geliri 13 kurucunun verdiği aidatlardı. Buna karşılık özellikle Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki işçiler tüm ülkeye yayılmışlardı, büyük bir dağınıklılık içerisindeydiler ve sendikal örgütlülük ve mücadele gelenekleri söz konusu değildi. Bu koşullarda orman işçisini örgütleyebilmek için, bazen kilometrelerce orman içine girmek, araçların ulaşamadığı yerlere yürüyerek gitmek ve büyük zorlukları göğüslemek gerekiyordu.

Tüm bu özverili çalışmalarının sonucunda T.Orman-İş Sendikası, kuruluşundan sadece 7 ay sonra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 165 işyerini kapsayan ilk dönem toplu iş sözleşmesini imzalayabilmiştir. ( 01.11.1975 tarihinde imzalandı ve 01.01.1976 tarihinde yürürlüğe girdi)
Sendikanın yine büyük uğraşları sonucunda, 1976 yılında imzalanan bir protokolle orman işçileri sosyal güvenlik kapsamına alındı.

Sendikanın kurulmasından itibaren aynı işkolunda örgütlü Tarım-İş Sendikasıyla bazı uyuşmazlıklar yaşandı. Süregelen anlaşmazlıklara bir son vermek amacıyla 25 Aralık 1985'te iki sendikanın birleşmesi kararı alındı. Türk-İş yetkililerin de katıldığı bu toplantıda iki sendika arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü''ün tüm işyerlerinde çalışan orman işçileri adına T. Orman-İş Sendikası'nca imzalanacak toplu iş sözleşmelerinden tüm işçiler yararlanacaktı.

Birleşme kararı ise daha sonra uygulanmadı. 1985 yılında Orman-İş Sendikasının üye sayısı 24 000'di.
Sendikanın 1991 yılında yapılan 7. Genel Kurulunu, Ankara 4. İş Mahkemesi usulsüz delege seçiminden dolayı iptal etti. Sendika 13 ay boyunca 3 kişilik kayyum heyeti tarafından yönetildi. Bu dönemde 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi bağıtlandı. 1993 yılında toplanan Olağanüstü Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda, Selahattin Güngör (Genel Başkan), Mehmet Kafes (Genel Sekreter) ve Hasan Gücek (Genel Eğitim Sekreteri) seçildi.

1991 yılında yapılan 7. Genel Kurul'da Hak-İş Konfederasyonu üyeliğine başvuru kararı alınmıştı. Hak-İş Konfederasyonu üyeliği kabul etti. Ancak 7 Genel Kurul tüm sonuçlarıyla iptal edildiği için Hak-İş üyeliği de 4 ay sonunda düşmüş oldu.

1994 yılında yapılan 8. Olağan Genel Kurulu sonrasında Sendika, Türk-İş Konfederasyonu'na katılma kararı aldı. Genel Kurul sonrasında yapılan başvuru neticesinde Türk-İş Başkanlar Kurulunda Orman-İş'in üyeliği kabul edildi.

1993 yılından itibaren, tarım ve orman işlerinde uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için oluşturulan komisyonlara Orman-İş Sendikası da katılmaya başladı. (Sendikanın üye sayısı, Ocak,1990'da 58 823 ve Ocak 1995 tarihinde de 81 672'di.)

Türkiye Orman İşçileri Sendikası (Orman-İş) bugün, Orman Bakanlığına bağlı, Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Parklar ve Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü ve bağlı tüm işyerlerinde örgütlüdür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz 2000 verilerine göre 75 000 üyesi bulunmaktadır

 

 

 


 
 

Gelişmiş Arama
 
DUYURULAR
 

 

 

YAYINLARIMIZ

 

 

VİDEO GALERİSİ

 

 

 FOTOĞRAF GALERİSİ

 

 

FACEBOOK SAYFAMIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…