Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  ORMAN EMEKÇİSİ YİNE KAZANMIŞ!

 

Öz Orman İş Sendikasının 26.08.2015 tarihinde internet sitesinde yayınladığı “Orman Emekçisi Yine Kazandı” yazısında; “Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizin 5. Dönem TİS’leri, 17 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla imzalandı Sözleşmeyle, üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarında önemli kazanımlar sağlandı.” denilmiştir.

 

Soru şu, 17.Ağustos.2015 tarihinde imzalandığı söylenen toplu iş sözleşmesi hangi gerekçe ile ve niçin 26.Ağustos.2015 tarihinde internet sitesinden duyurulmuştur. Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ise neden Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü uygulama talimatı çıkarmıyor.

 

Orman İşçisine ekonomik ve sosyal haklarda hangi önemli kazanımlar sağlanmış beraber maddeler halinde inceleyelim.

 

1 - Ücret ve Ücrete bağlı maddeler;

 

Ücret Zamları, Sosyal Yardımlar, Denge Ödeneği, Doğum Yardımı, Evlenme Yardımı, Yemek Yardımı, Giyim Yardımı, Yıpranma Primi, Teşvik Primi, Ağır İşlerde Çalışma Primi ve Sorumluluk Primi,

 

Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY ile Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU arasında 30.05.2015 tarihinde imzalanan “2015 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” ile alınan; İyileştirme, Ücret zamları ve maktu ödemelerin haricinde alınan bir hak var mıdır. Yani Türk İş Çerçeve Protokolü ile ne almış ise noktası-virgülüne kadar aynı haklar alınmış.

 

2 - Kıdem Terfi Zammı;

 

“5. Dönem Toplu İş Sözleşmemizde, geçmiş dönemlerdeki gibi, yine her yılbaşı için yevmiyelere 1 lira Kıdem Terfi Zammı elde ettik. Böylece, Kıdem Terfi Zammı uygulamasını getirdiğimiz İkinci Dönem Toplu İş Sözleşmemizin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2008'den bu yana, her yıl ilave edilen 1 TL'lik artışlara ilave olarak, yüzdeli ücret zamları ile enflasyon farklarının da eklenmesiyle, işçilerimizin yevmiyesine Kıdem Terfi Zammı ile gelen ilave artış miktarı Ocak 2015'te 10.79 TL'ye, Temmuz 2015'te 12 TL'ye ulaştı. Enflasyon oranı, sözleşme ile gelen zam oranlarını aşarsa, aşan kısım Kıdem Terfi Zammı ile gelen rakamı da yükseltecek.” denilmiş.

 

Bu açıklamadan bir şey anlayan varsa helal olsun deriz. Allah aşkına Orman İşçisi ile dalgamı geçiyorsunuz.

 

2008 yılında 1,00 ( Bir Lira ) TL olan kıdem terfi, Çerçeve Protokolleri gereği maktu ödemeler ücret zammı oranında arttırılır hükmü uygulanarak 2014 tarihinde 1,70 ( Bir Lira, Yetmiş Kuruş ) TL olacaktı! 2015 yılında halen 1,00 TL.

 

Ayrıca; Öz Orman İş Sendikası ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri için TÜHİS arasında imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesi ile üyelik tarihini takip eden her yılbaşı 1 Ocak tarihi itibariyle iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilere 2,00 ( iki lira ) TL kıdem terfii zammı verilir.

 

Bu çifte standarttı Orman İşçilerine nasıl açıklayacaksınız?

 

3 - Giyim Yardımı;

 

Sözleşmenin ilk yılı için 150 lira, ikinci yılı içinse, ödendiği tarih itibarıyla sözleşmenin öngördüğü ücret zammı ilave edilerek ödenecek. Daha önce bu yardımdan yararlanamayan geçici işçilerimiz de bundan yararlanacak.” denilmiştir.

 

150,00 TL Türk İş Çerçeve protokolü ile alınmıştır. Daha önce bu yardımdan yararlanamayan geçici işçiler var mı? Soruyoruz ve önceki sözleşmenin ilgili maddesini aynen yazıyoruz ki (Öz Orman İş Sendikasının yöneticilerinin) bilgileri olsun!

 

4. Dönem Sözleşmenin 44. Maddesini (b) fıkrası; Bir takvim yılı içinde en az 120 gün çalışan mevsimlik işçilere giyim yardımı yılda bir defa olmak üzere sözleşmenin birinci yılı, birinci altı ayında ödenmesi halinde….”

 

4 - Koruyucu Giyim Eşyası ve Malzemesi;

 

Bir önceki sözleşme döneminde, yazlık ve kışlık olarak brüt 175 artı 175 TL şeklinde ödenen koruyucu giyim eşyası ve malzemesi bedelleri, 2015 ve 2016 yılları için, ödendiği dönemin sözleşme zam dilimleri de eklenmek suretiyle ödenecek. Geçici işçilerimiz de, çalıştıkları döneme denk gelen bu ödemeden yararlanacak.” denilmiştir.

 

2015 yılı birinci altı ay için 185,50 TL, ikinci altı ay için ise 194,78 TL olmuştur.

 

Meşin gocuk, yazlık ayakkabı, kışlık ayakkabı, yazlık elbise, kışlık elbise, meşin ceket ile kravat-papyon gibi koruyucu giyim eşyası ve malzemeleri bu fiyatlara alınabilir mi? Bu sözleşmeyi imzalayan sendikacılara soruyor ve Orman İşçisinin takdirine bırakıyoruz.

 

5 - Servis Aracı;

 

Servis aracı olmayan işyerlerinde, sözleşmenin imza tarihinden itibaren, lojmanlarda oturan işçiler hariç, belediye rayiç bedelini geçmemek üzere, fiilen çalışılan günler için, günlük 4 TL yol yardımı yapılacak. ( Fidanlık ve ağaçlandırmalar ile asıl işyerlerinden veya asıl işyerine gelmeden işveren tarafından araziye gönderilen işçilerimize, servis olmayan yerlerde belediye rayici üzerinden yol ücreti verilecek, belediye otobüslerinin olmadığı yerlerde ise, en yakın belediyeden alınacak rayiç bedel üzerinden yol gideri ödenecek. )” denilmiştir.

 

4. Dönem Sözleşmenin 49. maddesi; “(a)  Fidanlık ve Ağaçlandırma işyerlerinde; “Fidanlık ve ağaçlandırma işyerlerinde çalışan işçilerin işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla, işverence bir servis aracı tahsis edilir. Servis aracı olmayan işyerlerinde Belediye rayici üzerinden yol gideri verilir. Belediye Otobüs İşletmesinin olmadığı yerlerde ise en yakın Belediyeden alınacak rayiç bedel üzerinden yol gideri ödenir. (b)  Diğer işyerlerinde; Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren diğer işyerlerinde, işveren varsa servis araçlarından işçilerin işe geliş ve gidişlerinde imkanlar ölçüsünde yararlanmalarını kabul eder. (c) Asıl işyerinden veya asıl işyerine gelmeden işveren tarafından araziye gönderilen işçilere servisten yararlanamaması halinde imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediye rayici üzerinden yol gideri verilir. Belediye Otobüs İşletmesinin olmadığı yerlerde ise en yakın Belediyeden alınacak rayiç bedel üzerinden yol gideri ödenir.” denilmektedir.

 

Bu maddeye göre Belediye rayici üzerinden zaten yol gideri alınabilir.

 

6 - Doğum İzni;

 

İşçinin eşinin doğum yapması halinde, kendisine verilen izin süresi 4 günden 5 güne çıkarıldı.”

 

Eşi doğum yapan Orman İşçilerine hayırlı olsun!

 

 

7 - Ara Dinlenmesi;

 

Daha önce bazı işletmelerde mesaiden düşme şeklinde uygulanan 10 dakikalık ara dinlenmeleri, mesaiden düşülmeyecek şekilde, ücretli mola olarak düzenlendi.” denilmiştir.

 

4. Dönem Sözleşmenin 17. maddesini (h) fıkrası; “Önceki Toplu İş Sözleşmesine göre yapılan 10 dakikalık ara dinlenmesi uygulanmasına devam olunacaktır.” denilmektedir.

 

Düzenleme nerede yapılmış, takdir Orman işçisinin!

 

 

8 - Yevmiye Tespiti;

 

Sözleşmemizin önemli getirilerinden biri de, 25 yıllık yevmiye tespiti sorununun çözümü oldu. Yevmiye tespiti sonucu ücreti yükselen üyelerimiz, farklarını 3 ay içinde alacak. Yevmiyesi daha yüksek tespit edilen üyelerimizden geriye dönük herhangi bir para iadesi istenmeyecek. Bu üyelerimizin 31 Aralık 2014 tarihindeki yevmiyeleri, sözleşme süreci içinde emsalleriyle eşitlenecek.” denilmektedir.

 

Öz Orman İş Sendikası ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri adına TÜHİS arasında akdedilen;

 

3. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 5. Maddesi; “Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında olup çeşitli nedenlerle yevmiyesi olması gerekenin altında hesaplanmış olan işçilerden dava açanların davalarını çekmeleri, dava açmamış olan işçilerin ise dava açmamaları ve geriye yönelik herhangi bir fark ödememek kaydıyla kurulacak olan bir komisyon marifeti ile bu işçilerin olması gereken yevmiyeleri tespit edilecektir. Ancak bugüne kadar dava açarak yevmiyesi lehinde ya da aleyhinde düzelenler bu haktan yararlanamayacaktır. “ denilmişti.

 

4. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 6. Maddesi; “Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında olup çeşitli nedenlerle geçmiş yıllarda yevmiyelerinin hatalı uygulandığı ile ilgili olarak açılan ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin “geçici işçilikte geçen sürenin kıdem terfiine sayılmayan” ama “eksik zamların verilmesi gerektiği yönündeki” emsal içtihatları doğrultusunda işçilerden dava açmamaları veya açılmış dava varsa bu davadan feragat etmeleri kayıt ve şartıyla yevmiyeleri düzeltilerek işverence uygulama yapılır. Ancak bugüne kadar dava açarak lehte ya da aleyhte yevmiyesi düzeltilenler bu madde hükmünden yararlanamayacaktır.” denilmişti.

 

Daha kaç dönem Orman İşçisi oyalanacak!

 

Ayrıca,

 

Geçici 2. maddeye göre işyerlerinde geçmiş yıllarda ödenen ücretin fazla olduğunun tespiti halinde toplu iş sözleşmesi ile yapılacak zamlarla olması gereken ücreti ile eşitleninceye kadar geriye doğru farklar kesilmemek kaydıyla 31.12.2014 tarihi itibariyle bu ücretler dondurulmuştur. Yani bir kısım işçiler Sözleşme zamlarından yararlanamayacak.

 

Yevmiye tespitlerini kim yapacak?

Siz sendika olarak bu tespitlerin neresindesiniz?

Zamlardan yararlanamayan işçiler, kazanım sağlamış oluyorlar mı?

Fazla aldığınız aidatları işçilere iade etmeyi düşünüyor musunuz?

 

9 - Belediyelerden Gelen Üyelerimiz;

 

Belediyelerden gelen üyelerimizin intibak işlemleri de 3 ay içerisinde kıdemlerine göre eşitlenip, 15 Temmuz 2014 tarihinden itibaren oluşan farklarını alacaklar.” denilmektedir.

 

4. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 5. Maddesi; “Kanunla, başka kamu kurum ve kuruluşlarından devredilen ve taraf sendika üyesi olan işçilerin brüt çıplak yevmiyeleri, bu toplu iş sözleşmesindeki ücret zamları uygulandıktan sonra imza tarihinden itibaren çalıştıkları işyerinde bir defaya mahsus olmak üzere devredildiği kamu kurumunda geçirdiği hizmet süresi de dikkate alınarak çalıştığı işyerinde kendi kıdemine uygun olan emsali işçinin ücretinin altında kalması halinde bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren yevmiyesi en düşük emsali işçinin seviyesine yükseltilecektir.” denilmişti.

 

Belediyelerden çeşitli kurumlara atanan bu işçiler için Türk İş ‘e bağlı Tarım-İş, Yol-İş, Koop.-İş gibi Sendikalar Toplu İş Sözleşmelerindeki ücret skalasına göre yaptığı iş ve kıdem yılına göre ücretleri emsalleri seviyesine getirilerek iyileştirmeler yapılmıştır. Toplu İş Sözleşmelerinde skala olmayan Tes-İş Sendikası ise Protokol imzalayarak işçilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapmışlardır. Ne gariptir ki Orman Teşkilatına gelen işçiler için bugüne kadar bir işlem yapılmamıştır. Daha önce www.ormanis.org.tr internet sitemizde yayınladığımız “Belediyelerden Gelen İşçiler” başlıklı yazımızda izah edilmiştir.

 

 

Sonuç olarak,

 

Geldikleri günden beri işçilerinin ücretlerini ve çalışma şartlarını hep aşağı çekmişlerdir. 2004 yılında işçilerin ücretleri hangi seviyede olduğu işçiler tarafından iyi bilinmektedir.

 

Kirli yüzlerini saklıyorlar ve zannediyorlar ki; fark edilmeyeceğiz. Ve fakat kral çıplak ve sadece kendilerini kandırıyorlar.

 

Orman İşçisi bütün bu yaşananları değerlendirecek zekaya sahiptir ve günü geldiğinde gereğini yapacaktır.

 

 

Saygılarımızla,
BİLGİSAYARINA İNDİR


Geri Dön Okunma :2335
 
Eklenme Tarihi : 27.08.2015

  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…