Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  SENDİKA ÜYELİĞİ VE DAYANIŞMA AİDATI

 

ORMAN İŞÇİLERİNE, 

Türkiye Orman İşçileri Sendikası Orman İşçilerini gerçek yuvaları olan kendi sendikalarına beklemektedir. Geliniz kendi sendikanıza sahip çıkınız ve kendiniz yönetiniz.

 

Türkiye Orman İşçileri Sendikasının Tüzüğünde;

 

MADDE 37 – TEMSİLCİLER VE KOMİSYON ÜYELERİ

Sendika Şubesi, Sendika Tüzüğüne, Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket edemeyeceği gibi Sendikanın genel ilke ve politikalarını, ahlak ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamaz.

MADDE 40 - ÜYELİK AİDATI

Sendika üyelik aidatı bir günlük çıplak ücret kadardır, her ay üyenin aylık üyelik aidatı olarak tahsil edilir. Dayanışma aidatı üyelik aidatı kadardır. Bir ayın altında yapılan çalışmalarda üye aidatı çalışma gününe orantılanarak kıstelyevm hesaplanır. (Aidat / 30 X Çalıştığı Gün = Alınacak aidat )  Ancak aidat kesilmesi esas ve usulleri hakkında 6356 sayılı kanuna göre çıkarılacak yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

NOT: Orman-İş Tüzüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi internet sitesinden görebilirsiniz. www.csgb.gov.tr/media/1842/tormanis.pdf

 

 

SENDİKA NEDİR?

İşçi Sendikaları, Üyelerinin Ekonomik, Sosyal, Kültürel hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için işçiler tarafından kurulan Anayasal ve Yasal güvence altındaki kuruluşlardır.

İşçi Sendikaları üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretlerini artırmak, onlara çeşitli Ekonomik, Sosyal, Kültürel haklar sağlamakla görevlidir.

İşyerlerinde insanlık onuruna yaraşır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendileri ve iş hayatına ilişkin tüm konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için üyeleri adına işverenlerle Toplu İş Sözleşmesi yapmak ve onu işyerlerinde uygulatmak en temel işlevlerindendir.

İşyeri dışında da ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerinin yanında olmak Sendikanın görevlerindendir.

 

SENDİKA HAKKI ANAYASAMIZIN GÜVENCESİ ALTINDADIR

Anayasamızın 51. maddesi, Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Anayasamızın 53. maddesi ise İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.

 

 

SENDİKA HAKKI KANUNLARIN GÜVENCESİ ALTINDADIR

            6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17. maddesine göre; 15 yaşını dolduran her işçi çalışmakta olduğu işkolunda kurulu bulunan sendikalara kimseden izin almaksızın özgürce üye olabilirler.

            25. maddesine göre ise işçiler Sendikaya üye olmaları veya iş saatleri dışında İşçi Sendikasının çalışmasına katılmaları nedeniyle işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar. Aksi takdirde; işveren işçiye tazminat ödemeye mahkum edilir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverenlerin işten haksız nedenlerle işçi çıkartmalarını yasaklamıştır. Yürürlükteki iş güvencesi kanununa göre işveren işçiyi yeniden işe başlatmak veya tazminat ödemek zorundadır.

            Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesine göre; İşçinin Sendikaya üye olmasını engelleyen işveren ya da yetkilisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

SENDİKA HAKKI ULUSLARARASI GÜVENCELER ALTINDADIR

Devletimizin de onaylayarak kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO ) sözleşmeleri de işçilerin Sendikal Hak, Özgürlük ve iş güvencelerini teminat altına almıştır.

 

İŞÇİLERİN; ATAMA, TAYİN ve NAKİLLERİ ile YER DEĞİŞİKLİKLERİ

25.09.2017 tarih ve 2 nolu Olur gereği; Orman Genel Müdürlüğü Yetki Devri İmza ve İş Bölümü Yönergesinin “Genel Müdür Tarafından İmzalanacak Yazılar” başlıklı 6. Maddesinin (v) fıkrası; 4857 sayılı Kanun gereği Taşra Teşkilatında istihdam edilen Daimi / Geçici İşçilerin atama, tayin ve nakilleri ile yer değişikliği niteliğindeki görevlendirmeleri, Genel Müdür tarafından imzalanacaktır.

 

 

e - Devlet üzerinden SENDİKADAN İSTİFA ve ÜYELİK

 

1. ADIM - En yakın PTT Şubesinden e-devlet şifresi alınacak,

2. ADIM - www.türkiye.gov.tr adresinden Sisteme Giriş tıklanacak,

3. ADIM - T.C. Kimlik Numarası ve PTT‘den aldığınız şifre girildikten sonra sisteme giriş yap düğmesi tıklanacak,

4. ADIM e-Hizmetler menüsüne tıklanacak,

5. ADIM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başlığı altında İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri tıklanacak,

6. ADIM - İstifa edeceğiniz Sendikanın bilgileri gelecek ve İstifa Et düğmesine tıklandığında istifa gerçekleşecek,

7. ADIM - Tüm İş Kolları düğmesi tıklanacak,

8. ADIM - 009 T.ORMAN İŞ Sendikası işaretlenecek ve Üyelik Başvurusu düğmesi tıklanacak,

9. ADIM - İstenilen Bilgiler doldurulacak ve Başvur düğmesine tıklanarak Üyelik işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

 

Sendikamıza üye olan Orman İşçilerinin Anayasal, Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Kanunu, Ceza Kanunu ve Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO ) Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm Hakları 01 Nolu Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık İş Kolunda Yetkili Sendika olacak ORMAN-İŞ ‘in Güvencesi ve Takibi altında olacaktır.

 

DAYANIŞMA AİDATI ve DİLEKÇESİ

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Madde – 39 “Toplu iş sözleşmesinden yararlanma” (4) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

(5) Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir.

 

 

Toplu İş Sözleşmesi

Madde – 4 “Sözleşmeden Yararlanma” Toplu İş Sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların Toplu İş Sözleşmesinden yararlanabilmeleri, Toplu İş Sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının muvafakati aranmaz.

Dayanışma aidatı ödemek suretiyle Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur. Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatı kadardır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “Toplu İş sözleşmesinden yararlanma” başlıklı 39. maddesinin 4. fıkrasında; “Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza  tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.” hükmü yer almaktadır.

Müdürlüğünüzde uygulanacak olan 6. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin tüm hükümlerinden dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim. ….. / ….. / 20... 

 

                                                                                                                 AD / SOYAD   

                                                  

 

ADRES           : 

…………………………………………

 

                                                                          DİLEKÇEYİ BİLGİSAYARINA İNDİR


Geri Dön Okunma :14275
 
Eklenme Tarihi : 28.09.2015

  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…